Shinkage-ryū

Hyōhō Sei no Kai

Przydatne informacje na temat Shinkage-ryu i kenjutsu

Linki

Nasza sekcja Wrocławska - http://shinkageryu.wroclaw.pl/
Oficjalna japońska strona internetowa Shinkage-ryu Marobashikai - http://shinkageryu.com/
Oficjalna rosyjska strona internetowa Shinkage-ryu Marobashikai - http://sinkage.ru/
Oficjalna amerykańska strona internetowa Shinkage-ryu Marobashikai - http://www.shinkageryu.us/
Oficjalna japońska strona internetowa Yagyu Shinkage-ryu (wersja angielskojęzyczna) - http://yagyu-shinkage-ryu.jp/yagyu_e.html

Publikacje

Tytuł: Shinkage-ryu Sword Techniques (vol. 1 & 2)
Autor: Tadashige Watanabe
Język: Angielski

Opis: Dwa podręczniki w języku angielskim, napisane
przez obecnego shihana japońskiego Shinakge -
Tadashige Watanabe. W książkach tych przedstawione
są całe kata, przy pomocy wielu zdjęć. Jest to jedyna
publikacja w języku angielskim dotycząca Marobashikai.

 

Tytuł pl.: Sztuka Wojny rodu Yagyu
Tytuł ang.: The Life-giving Sword
Tytuł jp.: Heihou Kadenshou
Autor: Munenori Yagyu

Opis: Klasyczny tekst Munenori Yagyu,
ceniony nie tylko przez praktyków Shinkage,
ale także innych praktyków kenjutsu.

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.